I.V. Savitskiy nomidagi Qoraqalpogʻiston davlat sanʼat muzeyi – bu sahro qoʻynidagi sanʼat vohasi