Autizm spektri buzilgan bolajonlar uchun Samarkand Marathon Bolalar Akademiyasi tashkil qilingan